Zvolení zákonní zástupci žáků:                        

Dagmar Schreiberová

Zuzana Toulová

Zvolení zástupci pedagogických pracovníků:    

Mgr. Ludmila Faltýnková

Mgr. Milena Truhlářová

Členové jmenováni zřizovatelem:                     

Ing. Kateřina Kopková

Milan Ševčík

 

Děkuji všem rodičům, kteří projevili zájem o práci ve školské radě a ostatním rodičům za aktivní přístup k volbám.

Bývalým členům školské rady, paní Pískové a Markusové, děkuji za jejich odvedenou práci ve prospěch školy v minulém funkčním období.

Novým členům gratuluji ke zvolení a těším se na vzájemnou spolupráci.

                                                                                         PaedDr. Zdenka Vašíčková, ředitelka školy