Na základní škole pracují tito zaměstnanci:

Vedení školy

 • PaedDr. Zdenka Vašíčková, ředitelka

Učitelé

 • Mgr. Radka Bidmonová
 • Mgr. Luděk Dobeš
 • Mgr. Barbora Doleželová, koordinátor ŠVP
 • Mgr. Ludmila Faltýnková, výchovná poradkyně
 • Ing. Marie Gregorová
 • Mgr. Kateřina Hlaváčová
 • Mgr. Ivana Korcová, metodik prevence
 • Mgr. Milena Truhlářová
 • Mgr. Jaroslav Vyhlídal
 • Ing. Ivo Vymětal, koordinátor EVVO

Vychovatelky

 • Eva Kočí
 • Mgr. Soňa Marková

Asistentky

 • Mgr. Soňa Marková
 • Hana Mackerlová

Provozní zaměstnanci

 • Ing. Kateřina Kopková, ekonomka
 • Marcela Vykydalová, školník, topič, uklízečka
 • Marie Petružálková, uklízečka
 • Martina Elnerová, uklízečka
 • Jaroslava Hélová, vedoucí kuchařka
 • Eva Machálková, kuchařka