Provoz MŠ 
Provoz mateřské školy je celodenní od 6. 15 hod. do 15.45 hod

Režim dne MŠ 
Vzdělávání dětí probíhá dle denního režimu, který je dostatečně pružný, může být pozměněn nejen v případě akcí pořádaných školou (výlety, divadlo, karneval), ale reaguje také na aktuální situaci (individuální možnosti dětí, jejich zájem o činnosti, zaujatost a jejich potřeby).   

6.15
-
9.35

   

Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry a zájmovou činnost, pohybové aktivity, řízené aktivity, individuální práce, svačina

9.35
-
11.35

 

Příprava a pobyt dětí venku, případně náhradní činnost

11.35
-
12.15 

 

Oběd, hygiena dětí, opakovací chvilka

12.15
-
14.00 

 

Pohádka, spánek a odpočinek dětí respektující jejich rozdílné potřeby,hry a klidné činnosti dětí s nižší potřebou spánku, individuální práce

14.00
-
14.30 

 

Osobní hygiena, odpolední svačina

14.30
-
15.45 

 

Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry a zájmovou činnost, pohybové aktivity, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

Oficiální podobu najdete ve složce "DOKUMENTY MATEŘSKÉ ŠKOLY".