17. dubna se uskuteční zápis do1.třídy od 13 do 17 hodin v budově 2. stupně (Nádražní 19)

Zápis je určen k podání žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Zápis v tomto termínu je určen i pro ukrajinské děti

Zákonný zástupce dítěte s sebou k zápisu přinese a předloží: Občanský průkaz, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu, rodný list dítěte.

Odklad školní docházky o jeden rok může povolit ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů, která musí být předložena v době zápisu a která musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.