V mateřské škole pracují tito zaměstnanci:

Učitelky

Provozní zaměstnanci