Základní škola
Mateřská škola

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny:

Alena Zezulová

Kuchařka:

Eva Machálková

Výdej obědů od 11:15 do 13:00 hodin.

Výdej do jídlonosičů (1.den nemoci dítěte) od 11.45 do 12.00 hodin, jinak po dohodě s vedoucí ŠJ.

Nemoc – strávník má nárok na oběd pouze první den nemoci, na další dny je nutné obědy odhlásit.

Odhlášky obědů – každý den na tel. čísle 461 322 033, do 7.15 hodin. Později není možné obědy odhlásit !!!

Ceny stravného:

v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou stanoveny jednotlivé skupiny takto:

1. - 4. třída 20,- Kč/oběd
5. - 8.
třída 22,- Kč/oběd
9. třída 23,- Kč/oběd

Placení stravného:

Úhrada obědů je nutná do 18. Dne placeného měsíce.

Nařízení o alergenech: Alergeny_Chornice.pdf
Svátek má
Náhodné foto


Projekt Voda kolem nás 1. st. 2013