Základní škola
Mateřská škola

Školní družina

Vychovatelka:

Eva Kočí

Provoz ranní školní družiny od 6:45 do 7:30 hodin.
Provoz odpolední školní družiny do 15:50 hodin.

Telefon : 461 322 035

Měsíční poplatek: 70,- Kč, vybírá p. vychovatelka na začátku každého měsíce.
O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy  podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.

Školní družina má jedno oddělení, do kterého dochází dětí z 1. -5. ročníku. Družina prošla nedávno generální rekonstrukcí. Výsledkem je prostorná, světlá místnost s novým moderním nábytkem. Součástí družiny je čtenářský koutek s dobře vybavenou knihovnou, hrací prostor s velkým kobercem a sportovní koutek se stolem na stolní tenis.
Družina má pro svou činnost dobré materiální vybavení – hry, hračky, polytechnické stavebnice, pomůcky a také spoustu sportovního náčiní a pomůcek pro tělovýchovné činnosti. Děti mohou využívat počítačovou učebnu i tělocvičnu, za příznivého počasí mají dostatek pohybu na venkovním hřišti.

Činnosti ve školní družině se střídají, aby děti měly dostatek času k odpočinku a k relaxaci po vyučování. Všechny aktivity jsou plánovány v souladu s potřebami dětí. Během provozu školní družiny se děti mohou připravovat na vyučování. Příprava probíhá zábavnou formou, pomocí didaktických her, kvízů a soutěží. Dle přání rodičů si zde děti mohou vypracovat i domácí úkoly. Při práci ve školní družině spolupracujeme s MŠ v Chornicích, spolupracujeme s MŠ při akcích školy. Spolupracujeme také s místní organizací ČČK. Děti získávají důležité informace o ochraně zdraví a poskytování první pomoci.

Protože jsme vesnická škola, snažíme se vést děti k tomu, aby hodně sportovaly, pobývaly venku, hýbaly se. V rámci školní družiny jsme tedy zapojeni do projektu "Sportuj ve škole“, zaměřeného na všeobecný pohybový rozvoj a sporty. Rovněž učíme děti ochraně životního prostředí, poznáváme přírodu a region v okolí obce. Součástí školní družiny je i chovatelský koutek, kde děti společně pečují o chov strašilek.

Při činnostech v družině ponecháváme dostatek prostoru a času pro spontánní aktivity, i pro individuální i skupinovou práci. Snažíme se o pestrost zájmových činností, zohledňujeme schopnosti dětí. Činnosti probíhají dle celoročního plánu, dáváme možnost výběru dle zájmu dětí, samozřejmě se práce podřizuje ročnímu období, využíváme i svátky a bereme ohled i na momentální náladu dětí.

Do budoucna chceme klást větší důraz na spolupráci s rodiči. Chtěli bychom je více zapojit a vtáhnout do společných akcí. Spokojené a šťastné děti jsou pro nás tou nejlepší odměnou a naší snahou je, aby tomu tak bylo i nadále.

Svátek má
Náhodné foto


Masopust