Základní škola
Mateřská škola

Školní družina

Vychovatelka:

Eva Kočí

Provoz ranní školní družiny od 6:45 do 7:30 hodin.
Provoz odpolední školní družiny do 15:45 hodin.

Telefon : 461 322 035

Měsíční poplatek: 70,- Kč, vybírá p. vychovatelka na začátku každého měsíce.
O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy  podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.

Ke stažení:

Přihláška do školní družiny
Vnitřní řád školní družiny

Svátek má
Náhodné foto


Hledání Budulínka - říjen 2010