Obnovení prezenční výuky pro první stupeň od pondělí 12. dubna
Přidal/a zdvorakova dne 08.04.2021 17:33

Obnovení prezenční výuky pro první stupeň od pondělí 12. dubna

Výuka bude probíhat souvisle, pro všechny žáky prvního stupně, bez střídá.


Školní družina

Ranní družina bude pouze pro žáky 1., 2. a 3. třídy.

Odpolední družina odděleně (dvě skupiny) pro všechny třídy.

Testování – pondělí a čtvrtek

V ranní družině – pod dohledem vychovatelky

Ostatní žáci při příchodu do školy – pod dohledem třídní učitelky

Možnost testování za přítomnosti rodičů – za školou u zadního vchodu


Konzultační dny – 9. třída – příprava na přijímací zkoušky

Po domluvě s vyučujícím.

Školní jídelna

Žáci prvního stupně budou automaticky přihlášeni na obědy.

Ti žáci, kteří mají distanční výuku a odebírají obědy ze školní jídelny do jídlonosičů, zůstávají dál přihlášeni na obědy.


Povinností je nošení respirátoru, chirurgických roušek nebo nano šátků ve všech prostorách školy.