Vláda rozhodla o uzavření ZŠ od 14.10.2020
Přidal/a zdvorakova dne 13.10.2020 11:00

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 13. října 2020 Vám oznamuji,
že s účinností ode dne 14. října dochází k uzavření prvního i druhého stupně základních škol.

Vyučování bude probíhat doma, každý den od 7:40 hodin, distanční formou. Zaměříme se především na učivo matematiky, jazyka českého, anglického a německého. Žáci mají podle předem připraveného rozvrhu naplánované on-line schůzky s vyučujícími. S odvoláním na aktualizovaný školský zákon připomínáme, že distanční výuka je povinná. V případě nemoci platí stejná pravidla pro omlouvání absence jako při prezenční výuce.


Žáků 1., 2. a 3. tříd se výuka on-line netýká, úkoly budou předávány rodičům prostřednictvím emailu.


Vypracované domácí úkoly ke kontrole je možné odevzdávat po domluvě s učitelem do vestibulu příslušného stupně v době od 7.00 do 14.00 hodin každý pátek.


Aktuální informace k organizaci výuky a některé podklady k vypracování domácích úkolů najdete na společných emailech. Pro 1. stupeň:
zschornice1@centrum.cz , pro 2. stupeň zschornice@seznam.cz .


Provoz školní družiny i školní kuchyně je po celou dobu uzavření školy přerušen.


Organizace vyučování v týdnu od 26. 10. – 30. 10. 2020
26. 10. - 27. 10. – prodloužené podzimní prázdniny
28. 10. – státní svátek
29. 10. – 30. 10. – podzimní prázdniny.
Družina je uzavřená a obědy jsou hromadně odhlášeny.


S pozdravem a přáním pevného zdraví   
PaedDr. Zdenka Vašíčková, ředitelka školy