Otevření mateřské školy od 25. 5. 2020
Přidal/a zdvorakova dne 07.05.2020 10:00

Provoz MŠ včetně stravy a pitného režimu je zajištěn od pondělí 25. 5. v jedné třídě a přizpůsoben zájmu rodičů. Před nástupem je nutné seznámit se s podmínkami pro Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 a předložit podepsané čestné prohlášení, které je poslední stranou uvedeného dokumentu. Tento dokument najdete:

http://www.pedagogicke.info/2020/05/msmt-provoz-materskych-skol-v-obdobi-do.html

Žádáme rodiče, aby do 12. 5. 2020 nahlásili závazně docházku dětí do MŠ:
elektronicky na adrese: msrodice1@seznam.cz nebo na tel. čísle: Hana Němcová 605 511 967

Provoz MŠ v době letních prázdnin: do 17. 7. 2020