Základní škola
Mateřská škola

Vítejte
Vítejte na našem webu Základní a mateřské školy

OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD ÚTERÝ 19.1.2021
Mateřská škola

ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích rozhodla v řízení podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví takto: S účinností od 19.1.2021 od 00:00 hodin se ukončuje (odvolává) mimořádné opatření při epidemii KHS č.j.: KHSPA 00456/2021/HDM-Sy ze dne 11.1.2021, spočívající v uzavření budovy (objektu) mateřské školy, umístěné na adrese Sluneční 231, 569 42 Chornice.

MUDr. Lenka Labudová

 

ROZHODNUTÍ O UZAŘENÍ MATEŔSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako správní úřad věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), rozhodla v řízení podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví takto: Právnické osobě – Základní škola a mateřská škola Chornice, okres Svitavy, IČO: 71003151, se sídlem: Nádražní 19, 569 42 Chornice, se podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví nařizuje od okamžiku doručení tohoto rozhodnutí do odvolání mimořádné opatření při epidemii, spočívající v uzavření budovy (objektu) mateřské školy, umístěné na adrese Sluneční 231, 569 42 Chornice.

MUDr. Lenka Labudová ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
Výuka od 4.1.2021
Základní škola
Od 4. ledna přechází školy do režimu PES 5. Do školy se vrátí žáci 1., 2. a 3. ročníků. Všem žákům, kteří chodí na obědy z těchto tříd, budou od pondělí 4. ledna obědy přihlášeny. Družina bude v provozu.
Pro žáky 4. – 9. ročníků platí výuka distanční. Pro strávníky na distanční výuce zůstává výdej obědů do jídlonosičů (je nutné mít 2 jídlonosiče). Odběr obědů si tito žáci musí přihlásit nejdéle do pátku1. ledna na tel. č. 608 254 675.
ORGANIZACE VÝUKY OD 30.11.2020
Základní škola

Informace ke vzdělávání a provozu školy od 30. 11. 2020

V základních školách je od 30. 11. 2020 povolena osobní přítomnost:

žáků 1. stupně

žáků 9. ročníků

žáků 6. – 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd (skupin) po týdnu


Výuka bude probíhat dle následujících kritérií:

· Výuka všech tříd ve škole bude probíhat dle upraveného rozvrhu, abychom dodrželi homogenitu třídy.

· Z důvodu usnesení vlády zákazu zpěvu a sportovních činností bude místo tělesné výchovy a zpěvu posílena výuka českého jazyka a matematiky.

· Výuka na 1. stupni bude probíhat od 30. listopadu souvisle bez střídání.

· Výuka 9. ročníku bude probíhat souvisle bez střídání.

· Výuka 6. a 8. ročníku bude probíhat v lichém týdnu (od 30. listopadu).

· Výuka 7. ročníku v sudém týdnu (od 7. prosince).

· Distanční výuka na 2. stupni bude probíhat dle současných pokynů podle nově upraveného rozvrhu

· Povinností je nošení roušky (respirátoru) ve všech prostorách školy.

· Obědy pro všechny žáky prezenční výuky přihlásí vedoucí ŠJ hromadně. Kdo nemá zájem o obědy, musí si do čtvrtka 26. listopadu obědy odhlásit.

· Sportovní kroužky a kroužky s žáky z více tříd jsou zakázány.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ OD 30.11.2020
Základní škola

Vážení rodiče, milí strávníci,
od pondělí 30. 11. 2020 se zpět do školy vrací 4., 5., 6., 8. a 9. třída. Všem žákům, kteří chodí na obědy z těchto tříd, budou od 30. 11. obědy přihlášeny. Prosím rodiče těch žáků, z výše uvedených tříd, kteří nemají od 30. 11. zájem o obědy, aby své děti odhlásili. Pro strávníky na distanční výuce (7. třída) zůstává výdej obědů do jídlonosičů.

OBNOVENÍ POVINNÉ PREZENČNÍ VÝUKY
Základní škola

 

Obnovení povinné prezenční výuky – žáci 1., 2. a 3. třídy

Žáci první, druhé a třetí třídy se vrátí do lavice ve středu 18. 11. 2020.

Výuka bude probíhat za přísných epidemiologických opatření.

· Děti z různých tříd by se neměly potkávat.

· Roušky budou povinné – po celou dobu výuky, i ve společných prostorách.

· Důležité je také větrání a to i v průběhu výuky, respektive v polovině výuky.

· Hudební a tělesná výchova prozatím nebude.

Dále jsou umožněny prezenční individuální konzultace – 1 žák + 1 učitel

Obnoví se také provoz družiny.

V provozu bude i školní jídelna.

Tuto informaci oznámil ve středu 11. 11. 2020 ministr školství Robert Plaga.

 

POKYNY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
Základní školaVážení rodiče, milí žáci 9. třídy,
informace k přijímacím zkouškám byly zaslány na společný email.
Najdete je ve složce své třídy.
Svátek má
Náhodné foto


Vánoční akademie 2014 - 15