Základní škola
Mateřská škola

Vítejte
Vítejte na našem webu Základní a mateřské školy

Konzultace na 2. stupni od 8. června
Základní škola

Od pondělí 8. 6. 2020 je možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol. Účast žáků je dobrovolná. Je na zvážení každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Rádi bychom Vám a Vašim dětem tuto možnost poskytli. Proto žádáme rodiče, aby přihlašovali do čtvrtka 4. června své děti u třídních učitelů.

Výuka bude stále probíhat distančně. Konzultace budou sloužit pouze k setkání s vyučujícím, navazující na vzdělávání na dálku, k objasnění učiva, k odevzdání úkolů, k hodnocení vzdělávání za školní rok 2019/20, k vyzvednutí školních potřeb, odevzdání učebnic, učebních pomůcek a k předání vysvědčení. Začátek konzultací bude vždy v 8 hodin, ukončení podle potřeby, nejdéle do 11 hodin.

Při prvním vstupu do školy předloží žák podepsané čestné prohlášení (najdete v příloze).

Rozpis konzultací od 8. června do prázdnin.

Pondělí 8. - 15. - 22.6.

konzultace pro 6. ročník

Úterý 9. - 16. - 23.6.

konzultace pro 7. ročník

Středa 10. - 17. - 24.6.

konzultace pro 8. ročník

Čtvrtek 11. - 18. - 25.6.

konzultace pro 9. ročník

Pátek 12. - 19. - 26.6.

možnost individuální konzultace

Úterý 30. 6.

vydávání vysvědčení

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/21
Mateřská škola

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Chornice, okres Svitavy, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Chornice, ul. Sluneční 231, od školního roku 2020/21

a přijímá děti s těmito evidenčními čísly: 
IČ 1/ 2019/20

IČ 3/ 2019/20

IČ 4/ 2019/20

Zveřejněno: 20. 5. 2020                                         Mgr. Jaroslav Vyhlídal
Sejmuto: 6. 6. 2020                                                       ředitel školy

 

Otevření mateřské školy od 25. 5. 2020
Mateřská škola

Provoz MŠ včetně stravy a pitného režimu je zajištěn od pondělí 25. 5. v jedné třídě a přizpůsoben zájmu rodičů. Před nástupem je nutné seznámit se s podmínkami pro Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 a předložit podepsané čestné prohlášení, které je poslední stranou uvedeného dokumentu. Tento dokument najdete:

http://www.pedagogicke.info/2020/05/msmt-provoz-materskych-skol-v-obdobi-do.html

Žádáme rodiče, aby do 12. 5. 2020 nahlásili závazně docházku dětí do MŠ:
elektronicky na adrese: msrodice1@seznam.cz nebo na tel. čísle: Hana Němcová 605 511 967

Provoz MŠ v době letních prázdnin: do 17. 7. 2020

Příprava 9. ročníku na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020
Základní škola

Od pondělí 11. 5. je pro žáky 9. ročníku ve škole organizováno konzultační dopoledne za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Příprava bude probíhat od 9:00 hodin, podle potřeby, nejdéle do 12:00 hodin. Matematika bude probíhat v pondělí a ve středučeský jazyk v úterý a ve čtvrtek.
Jako termín pro vyjádření zájmu rodičů o docházku dítěte do školy stanovuji 7. 5. 2020. Rodiče sdělí tuto informaci na mail školy zschornice@seznam.cz . Podmínkou pro docházku do školy je seznámení s hygienickými opatřeními ve škole a vyplnění čestného prohlášení v dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Tento dokument najdete:
http://www.pedagogicke.info/2020/05/msmt-ochrana-zdravi-provoz-zakladnich.html?fbclid=IwAR2I1_LRkjynchhSxU2DOdNzkZqcxj2B3nFyKVlxzvPYBwb6PA_xBvBvrXY

 

Výuka žáků 1. stupně základní školy od 25. 5. 2020
Základní škola

Žádáme rodiče žáků 1. stupně, kteří mají zájem o pravidelnou výuku od 25. 5., aby nejpozději do 18. 5. 2020 přihlásili své děti na tuto výuku i účast v odpolední školní družině. Přihlášení oznamte třídním učitelům, se kterými jste v kontaktu. Podmínkou je podepsání čestného prohlášení a seznámení s podmínkami pro provoz školy, které najdete v dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Tento dokument najdete:
http://www.pedagogicke.info/2020/05/msmt-ochrana-zdravi-provoz-zakladnich.html?fbclid=IwAR2I1_LRkjynchhSxU2DOdNzkZqcxj2B3nFyKVlxzvPYBwb6PA_xBvBvrXY

Školní jídelna nebude v provozu!

Uzavření školy
Základní školaVážení rodiče,
vzhledem k vyhlášenému vládnímu opatření Vám sděluji, že od 11.3.2020 bude základní škola uzavřena až do odvolání. Informace o ukončení opatření bude v médiích a na internetových stránkách školy i na stránkách ministerstva školství.
OD 17.3.2020 je přerušen provoz mateřské školy. 
Mgr. Jaroslav Vyhlídal, ředitel školy

Potvrzenou žádost o ošetřovné pro žáky ZŠ si můžete vyzvednout na 2. stupni ZŠ,
po předchozí domluvě na tel. čísle 602 964 287.

Potvrzenou žádost o ošetřovné pro děti MŠ si můžete vyzvednout u p. Němcové,
po předchozí domluvě na tel. čísle 605 511 967


Po dobu uzavření školy mají žáci k dispozici materiály pro samostudium na:

zschornice1@centrum.cz - pro 1. stupeň

zschornice@seznam.cz - pro 2. stupeň

Konzultační hodiny učitelů  probíhají vždy od pondělí do pátku v době od 9 hodin do 13 hodin prostřednictvím e-mailu, Messengeru.

Rodičům budoucích prvňáčku
Základní škola

Rodičům budoucích prvňáčků

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

vím, že hlavním zájmem, který v souvislosti s nástupem Vašeho dítěte do školy máte, je zájem, aby Vaše dítě nastoupilo do školy, ve které se bude dobře cítit, do školy, kde vztah žáků, učitelů a rodičů je vztahem vzájemné důvěry a porozumění, do školy ze které po devíti letech vyjde Vaše dítě tak dobře připraveno pro další studium, aby jeho nástup do světa dospělých byl úspěšný.

 

Všichni pedagogové naší školy chtějí Vašim dětem  věnovat co nejvíce ze svých schopností a zkušeností.

Pro zobrazení celé novinky klikni na přečíst vše.

Svátek má
Náhodné foto


Kouzelník v MŠ 2018-19