Základní škola
Mateřská škola

Vítejte
Vítejte na našem webu Základní a mateřské školy

ORGANIZACE VÝUKY OD 30.11.2020
Základní škola

Informace ke vzdělávání a provozu školy od 30. 11. 2020

V základních školách je od 30. 11. 2020 povolena osobní přítomnost:

žáků 1. stupně

žáků 9. ročníků

žáků 6. – 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd (skupin) po týdnu


Výuka bude probíhat dle následujících kritérií:

· Výuka všech tříd ve škole bude probíhat dle upraveného rozvrhu, abychom dodrželi homogenitu třídy.

· Z důvodu usnesení vlády zákazu zpěvu a sportovních činností bude místo tělesné výchovy a zpěvu posílena výuka českého jazyka a matematiky.

· Výuka na 1. stupni bude probíhat od 30. listopadu souvisle bez střídání.

· Výuka 9. ročníku bude probíhat souvisle bez střídání.

· Výuka 6. a 8. ročníku bude probíhat v lichém týdnu (od 30. listopadu).

· Výuka 7. ročníku v sudém týdnu (od 7. prosince).

· Distanční výuka na 2. stupni bude probíhat dle současných pokynů podle nově upraveného rozvrhu

· Povinností je nošení roušky (respirátoru) ve všech prostorách školy.

· Obědy pro všechny žáky prezenční výuky přihlásí vedoucí ŠJ hromadně. Kdo nemá zájem o obědy, musí si do čtvrtka 26. listopadu obědy odhlásit.

· Sportovní kroužky a kroužky s žáky z více tříd jsou zakázány.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ OD 30.11.2020
Základní škola

Vážení rodiče, milí strávníci,
od pondělí 30. 11. 2020 se zpět do školy vrací 4., 5., 6., 8. a 9. třída. Všem žákům, kteří chodí na obědy z těchto tříd, budou od 30. 11. obědy přihlášeny. Prosím rodiče těch žáků, z výše uvedených tříd, kteří nemají od 30. 11. zájem o obědy, aby své děti odhlásili. Pro strávníky na distanční výuce (7. třída) zůstává výdej obědů do jídlonosičů.

OBNOVENÍ POVINNÉ PREZENČNÍ VÝUKY
Základní škola

 

Obnovení povinné prezenční výuky – žáci 1., 2. a 3. třídy

Žáci první, druhé a třetí třídy se vrátí do lavice ve středu 18. 11. 2020.

Výuka bude probíhat za přísných epidemiologických opatření.

· Děti z různých tříd by se neměly potkávat.

· Roušky budou povinné – po celou dobu výuky, i ve společných prostorách.

· Důležité je také větrání a to i v průběhu výuky, respektive v polovině výuky.

· Hudební a tělesná výchova prozatím nebude.

Dále jsou umožněny prezenční individuální konzultace – 1 žák + 1 učitel

Obnoví se také provoz družiny.

V provozu bude i školní jídelna.

Tuto informaci oznámil ve středu 11. 11. 2020 ministr školství Robert Plaga.

 

POKYNY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
Základní školaVážení rodiče, milí žáci 9. třídy,
informace k přijímacím zkouškám byly zaslány na společný email.
Najdete je ve složce své třídy.
Aktuální informace k žádosti o ošetřovné
Základní škola
Podrobnosti k ošetřovnému a postup při žádosti o ošetřovné
z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 najdete na:
Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru.
https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks
https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx
https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus
https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf
https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru
https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf
Vláda rozhodla o uzavření ZŠ od 14.10.2020
Základní škola

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 13. října 2020 Vám oznamuji,
že s účinností ode dne 14. října dochází k uzavření prvního i druhého stupně základních škol.

Vyučování bude probíhat doma, každý den od 7:40 hodin, distanční formou. Zaměříme se především na učivo matematiky, jazyka českého, anglického a německého. Žáci mají podle předem připraveného rozvrhu naplánované on-line schůzky s vyučujícími. S odvoláním na aktualizovaný školský zákon připomínáme, že distanční výuka je povinná. V případě nemoci platí stejná pravidla pro omlouvání absence jako při prezenční výuce.


Žáků 1., 2. a 3. tříd se výuka on-line netýká, úkoly budou předávány rodičům prostřednictvím emailu.


Vypracované domácí úkoly ke kontrole je možné odevzdávat po domluvě s učitelem do vestibulu příslušného stupně v době od 7.00 do 14.00 hodin každý pátek.


Aktuální informace k organizaci výuky a některé podklady k vypracování domácích úkolů najdete na společných emailech. Pro 1. stupeň:
zschornice1@centrum.cz , pro 2. stupeň zschornice@seznam.cz .


Provoz školní družiny i školní kuchyně je po celou dobu uzavření školy přerušen.


Organizace vyučování v týdnu od 26. 10. – 30. 10. 2020
26. 10. - 27. 10. – prodloužené podzimní prázdniny
28. 10. – státní svátek
29. 10. – 30. 10. – podzimní prázdniny.
Družina je uzavřená a obědy jsou hromadně odhlášeny.


S pozdravem a přáním pevného zdraví   
PaedDr. Zdenka Vašíčková, ředitelka školy

Svátek má
Náhodné foto


Švihadlový čtyřboj - Moravská Třebová 2013