Základní škola
Mateřská škola

Vítejte
Vítejte na našem webu Základní a mateřské školy

Aktuální informace k žádosti o ošetřovné
Základní škola
Podrobnosti k ošetřovnému a postup při žádosti o ošetřovné
z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 najdete na:
Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru.
https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks
https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx
https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus
https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf
https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru
https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf
Vláda rozhodla o uzavření ZŠ od 14.10.2020
Základní škola

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 13. října 2020 Vám oznamuji,
že s účinností ode dne 14. října dochází k uzavření prvního i druhého stupně základních škol.

Vyučování bude probíhat doma, každý den od 7:40 hodin, distanční formou. Zaměříme se především na učivo matematiky, jazyka českého, anglického a německého. Žáci mají podle předem připraveného rozvrhu naplánované on-line schůzky s vyučujícími. S odvoláním na aktualizovaný školský zákon připomínáme, že distanční výuka je povinná. V případě nemoci platí stejná pravidla pro omlouvání absence jako při prezenční výuce.


Žáků 1., 2. a 3. tříd se výuka on-line netýká, úkoly budou předávány rodičům prostřednictvím emailu.


Vypracované domácí úkoly ke kontrole je možné odevzdávat po domluvě s učitelem do vestibulu příslušného stupně v době od 7.00 do 14.00 hodin každý pátek.


Aktuální informace k organizaci výuky a některé podklady k vypracování domácích úkolů najdete na společných emailech. Pro 1. stupeň:
zschornice1@centrum.cz , pro 2. stupeň zschornice@seznam.cz .


Provoz školní družiny i školní kuchyně je po celou dobu uzavření školy přerušen.


Organizace vyučování v týdnu od 26. 10. – 30. 10. 2020
26. 10. - 27. 10. – prodloužené podzimní prázdniny
28. 10. – státní svátek
29. 10. – 30. 10. – podzimní prázdniny.
Družina je uzavřená a obědy jsou hromadně odhlášeny.


S pozdravem a přáním pevného zdraví   
PaedDr. Zdenka Vašíčková, ředitelka školy

Střídavá výuka na 2.stupni
Základní škola

Vážení rodiče,
od pondělí 12. 10. 2020 přechází žáci 2. stupně na střídavou výuku. Týden chodí do školy 6. a 7. třídy, 8. a 9., se učí domova.

Distanční výuka doma je pro žáky povinná. Je realizovaná každý den prostřednictvím videohovorů a zpráv na Messengeru. Je zaměřena především na opakování probraného učiva z matematiky, jazyka českého, anglického, německého a na pomoc při plnění zadaných domácích úkolů.

Provoz školní jídelny není přerušen. Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, mají možnost, podle svých aktuálních podmínek, odebrat oběd v době od 11 do 12 hodin do vlastních jídlonosičů. Je nutné mít dva jídlonosiče na výměnu.

Výuka na 1. stupni a provoz školní družiny je zatím beze změny.

Podzimní prázdniny budou prodlouženy od 26. 10. do 30. 10. 2020. V tomto období se vládním rozhodnutím zakazuje přítomnost žáků ve škole.

Manuál k provozu škol
Rodičům budoucích prvňáčku
Základní škola

Rodičům budoucích prvňáčků

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

vím, že hlavním zájmem, který v souvislosti s nástupem Vašeho dítěte do školy máte, je zájem, aby Vaše dítě nastoupilo do školy, ve které se bude dobře cítit, do školy, kde vztah žáků, učitelů a rodičů je vztahem vzájemné důvěry a porozumění, do školy ze které po devíti letech vyjde Vaše dítě tak dobře připraveno pro další studium, aby jeho nástup do světa dospělých byl úspěšný.

 

Všichni pedagogové naší školy chtějí Vašim dětem  věnovat co nejvíce ze svých schopností a zkušeností.

Pro zobrazení celé novinky klikni na přečíst vše.

Svátek má
Náhodné foto


Dětský den 2011