Záladní­ škola
Mateřská škola

Vítejte
Ví­tejte na našem webu Základní­ a mateřské školy

Stránky se upravují - Dočasně v omezeném provozu
Stránky se upravují - Dočasně mimo provoz.
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V MŠ CHORNICE
Mateřská školaRozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/22
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021
Základní­ škola

Vážení rodiče a žáci,
od 17. 5. 2021 dochází v naší škole k návratu všech žáků do prezenčního vyučování. Provoz školy bude v běžném režimu (ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin). Vyučovat se bude na 1. i 2. stupni podle standardního rozvrhu.

Preventivní antigenní test podstoupí žáci 1 x týdně (každé pondělí) obdobným způsobem jako doposud (pondělní nástup do školy 7:20 hod.). Testování není nutné, pokud žák (rodič) doloží platné potvrzení z testovacího centra nebo doloží potvrzení o prodělání Covid -19 v posledních 90 dnech. Žáci si mohou přinést vlastní test, který je na seznamu schválených.

Během pobytu ve škole jsou povinné roušky nebo respirátory. Žádáme rodiče, aby svým dětem dali náhradní roušky.

Školní družina a školní jídelna budou fungovat v plném režimu. Žáci, kteří navštěvují školní jídelnu, mají obědy automaticky přihlášené.

PaedDr. Zdenka Vašíčková, ředitelka školy
ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ V MŠ
Mateřská škola
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako správní úřad věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), rozhodla v řízení podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví takto:
S účinností od 6.5.2021 od 00:00 hodin se ukončuje mimořádné opatření při epidemii KHS č.j.: KHSPA 07371/2021/HDM-Sy ze dne 28.4.2021, spočívající v uzavření mateřské školy, umístěné na adrese Sluneční 231, Chornice.
Vážení rodiče,.
mateřská školka se opět otevírá dne 6.5.2021 v klasickém plném režimu, bez testování.
PREZENČNÍ VÝUKA NA 2. STUPNI ZŠ OD 3. 5. 2021
Základní­ školaOd pondělí 3. května se obnovuje prezenční výuka na druhém stupni ZŠ rotačním způsobem. Podrobné informace naleznete v mailu pro první i druhý stupeň.
ROZHODNUTÍ O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, vyhlašuje prostřednictvím ředitelky Základní školy a mateřské školy v Chornicích, rozhodnutí o karanténě z důvodu kontaktu s covid pozitivní osobou v mateřské školce.
Školka bude uzavřena od středy 28.4. do 5.5.2021 (včetně)
ZÁPIS DO MŠ PROBĚHNE V DANÉM TERMÍNU, BEZE ZMĚNY.

Zápis do mateřské školy
Mateřská škola

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/ 2022 se uskuteční dne 3. 5. 2021 v době od 12.30 do 14.30 hodin v budově mateřské školy bez přítomnosti dětí. Bude probíhat za přísných hygienických opatření (individuální vstup, dezinfekce, respirátor, rozestupy).

K zápisu rodiče přinesou:

· Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

· Potvrzení dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno. Děti, které k 31 8.2021 dovrší

5 let (děti s povinnou předškolní docházkou) potvrzení o očkování dokládat nemusí.

· Kopii rodného listu dítěte

V případě, že se zákonní zástupci dítěte nebudou moci dostavit k zápisu v uvedený termín, mohou si dohodnout individuální schůzku na telefonním čísle 605 511 967 nebo mohou příslušné dokumenty

do 12. 5. 2021 doručit také následujícími způsoby:

· e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

· poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

https://ulozto.cz/tam/93288563-928f-49b7-aa0c-4c6a35cde4e2

Potvrzení dětského lékaře o očkování

https://ulozto.cz/tam/6bc65d92-5b4d-4e2d-9b10-ca93e8aa113f

Kritéria přijetí do mateřské školy

https://ulozto.cz/tam/24fbaf27-a5e1-477c-9b6b-071cfe110d32
V Chornicích 13. 4. 2021

PaedDr. Zdenka Vašíčková, ředitelka školy